Polityka prywatności

 1. Polityka Prywatności reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych przekazywanych Administratorowi przez użytkowników strony internetowej www.klinikadzwieku.pl (dalej: Strona).
 2. Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Strony jest Klinika Dźwięku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-104), przy ul. Plac Grzybowski 10 lok. 31, KRS: 0000795408, REGON: 383913749, NIP: 5252795384, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS.
 3. Przetwarzanie danych użytkowników Strony odbywa się w sposób zgody z prawem, rzetelny i przejrzysty dla osób, których te dane dotyczą.
 4. Podstawą przetwarzania danych użytkowników Strony są w szczególności:
  a. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  b. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.);
  c. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 5. Nasza Strona realizuje funkcje pozyskiwania danych jej użytkowników i ich aktywnościach w następujący sposób:
  a. poprzez dobrowolne wprowadzenie ich w formularz kontaktowy;
  b. poprzez gromadzenie plików „cookies”, stanowiących dane informatyczne.
 6. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika Strony oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają do tego Administratora.
 7. Wprowadzenie przez użytkowników Strony danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednakże może okazać się niezbędne, w celu uzyskania przez użytkownika informacji zwrotnej z naszej strony.
 8. Wprowadzenie danych osobowych do formularza kontaktowego jest uważane za udzielenie przez użytkownika Strony zgody na przetwarzanie jego danych w celu wynikającym z funkcji formularza, w szczególności w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 9. Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:
  a. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c. utrzymanie sesji użytkownika Strony;
 10. Dane osobowe pozostawione na Stronie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 11. Do danych zawartych w formularzu kontaktowym przysługuje wgląd użytkownikowi, który je tam umieścił. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 12. Zastrzegamy sobie prawo zmian w polityce prywatności Strony, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w powyższym zakresie. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 13. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Pliki cookies

Strona wykorzystuje pliki cookie w celu odpowiedniego wyświetlenia stron internetowych Serwisu i dostosowania ich zawartości do Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Więcej informacji na ten temat znajdziej w naszej polityce prywatności . Zamykając ten baner lub kontynuując korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie.